VÝCHODOČESKÉ MUZEUM PARDUBICE

Negarantovaná informace
Adresa:Zámek 2, 530 02 Pardubice
Telefon:+420 466 799 240
Email:vcm@vcm.cz
WWW:http://www.vcm.cz
GPS:50°2'27,860"N, 15°46'35,110"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Muzeum se nachází v prostorách pardubického zámku. Součástí expozice je výstava české sklářské tvorby, která je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. století do počátku 20. století a tzv. ateliérové sklářské tvorbě. Další stálou expozicí je výstava pohlednic. Expozice vychází z výjimečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný doklad vývoje pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousko-Uhersku 1869 až do současnosti. Velmi zajímavá je stálá výstava zbraní. Vystavované palné i chladné zbraně jsou zde zastoupeny přibližně ve vyrovnaném poměru od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní. V reprezentačních renesančních zámeckých sálech je umístěna numismatická expozice, která návštěvníkům nabízí systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Velice poutavou expozicí je též „Příroda východního Polabí“, za kterou získalo Východočeské muzeum ocenění za nejlepší muzejní expozici roku 2004 v soutěži Gloria Musealis! Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, zvukových záznamů Vás výstava seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Zatím nejnovější expozicí je výstava „Bylo, nebylo...“, která je inspirovaná pohádkami a je přístupna návštěvníkům v gotickém sále pardubického zámku.

EXPOZICE

Peníze si do hrobu nevezmeš
Numismatická expozice v hlubokém sklepení zámku za trezorovými dveřmi.

S.K.L.E.M.
Svět Krásy, Lehkosti, Elegance, Magie podle Iva Křena - sbírka moderního českého skla, respektovaná kolekce jak svojí početností, tak kvalitou zastoupených exponátů.

Pardubice - příběh města
Historické dokumenty a unikátní exponáty přiblížují hlavní vývojové etapy dějin Pardubic.

Proti proudu času
Pardubice v pravěku a raném středověku (expozice od 26.5.2020 do odvolání uzavřena).

Zámecká věž
Výhled do krajiny z 8. podlaží zámecké věže z výšky 30 m. Na přechozích podlaží jsou expozice archeologie, zoologie, paleontologie, ornitologie a textilu.

Kryt civilní obrany - stavba byla vybudována jako velitelské stanoviště civilní obrany po případném útoku.

OTEVÍRACÍ DOBA

Expozice a výstavy Východočeského muzea jsou přístupné celoročně, denně kromě pondělí v době od 10 do 18 hodin.

DOSTUPNOST

Dostupnost viz. Zámek Pardubice.

ZDROJ INFORMACÍ: www.vcm.cz