SOCHY V ROUDNICI NAD LABEM

Negarantovaná informace

Socha sv. Vavřince
Barokní socha sv. Vavřince pochází z doby okolo roku 1700. Nachází se na Karlově náměstí.

Socha sv. Vojtěcha
Socha byla odhalena v roce 1997 na Karlově náměstí. Sv. Vojtěch je zde ztvárněn jako chudý poutník.

Socha Mistra Jana Husa
Na Husově náměstí se nachází socha Mistra Jana Husa z roku 1928.

Socha Jana Nepomuckého
U špýcharu na Urbance najdeme sochu Jana Nepomuckého, patrona podřipska.

Pomník J. E. Purkyně
Na Purkyňově náměstí je pomník J. E. Purkyně. Jedná se o žulovou desku s kruhovým bronzovým reliéfem hlavy.


ZDROJ INFORMACÍ: www.czecot.cz