PAMÁTNÍK ZAPADLÝCH VLASTENCŮ V PASEKÁCH NAD JIZEROU

Negarantovaná informace
Místo:Památník zapadlých vlastenců
Adresa:Paseky nad Jizerou, 512 47 Paseky nad Jizerou
Telefon:+420 481 523 609
Email:muzeumpaseky@krnap.cz
WWW:http://www.krnap.cz
GPS:50°43'26,470"N, 15°24'1,557"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Muzeum bylo zřízeno v roce 1958 ze sbírek krkonošského učitele Věnceslava Metelky (jeho paměti podnítily K. V. Raise k napsání románu Zapadlí vlastenci). Expozice byla v roce 1979 rozšířena o výstavu krkonošské houslařské školy jejímž zakladatelem byl V. Metelka. Bohatá sbírka hudebních nástrojů vede od zakladatele školy až po žijící houslaře slavných rodů Pilařů a Špidlenů. Sbírky muzea současně připomínají historii a život české horské obce – hospodářství, řemesla, zpracování lnu, soustružení dřeva, navlékání korálků . Najdeme zde též odkazy na divadelní a hudební tradici obce. V muzeu je možno vidět dva tkalcovské stavy v činnosti a také pohyblivý betlém bratří Škrabálků z počátku 20. století. Vše je doplněno fotografiemi Petra Kučery z let 1900-1930.

Expozice:
Život a práce písmáka Venceslava Metelky v díle K.V.Raise
Dějiny krkonošské houslařské školy se vzácnými nástroji z rukou houslařů této školy, proslavené dnes po celém světě. (Např.Špidleny, Pilaře)
Ukázka tkaní na ručních tkalcovských stavech, hmotné doklady o zaměstnání zdejších obyvatel - zpracování lnu, dřeva, navlékání korálků

Otevírací doba:
Návštěvní doba: celoročně s výjimkou listopadu
úterý - neděle : 9 -12, 13 -16 hod.

Vstupné:
20 Kč a 10 Kč

Služby:
Můžete zde zakoupit propagační materiály Správy KRNAP, mapky, knihy, atlasy, brožury, pohlednice, poštovní známky, turistické známky, suvenýry.

Získáte informace o KRNAP i okolí, dozvíte se doporučení tras na výlety.

Zjistíte jaké možnosti máte při návštěvě kulturních i sportovních akcí v regionu.

Po dohodě lze zprostředkovat odbornou přednášku jak z oblasti krkonošské fauny, flory, historie Krkonoš apod.

Bariéry:
Bezbariérový přístup pouze v dolní části expozice.

Parkování:
Přímo u muzea

Dostupnost:
Vlaková i autobusová zastávka Rokytnice nad Jizerou - pokračování cesty je možné po turisticky značených trasách.