CHRÁM PANNY MARIE KŘTINY (NKP)

Negarantovaná informace
Místo:Římskokatolická farnost Křtiny
Adresa:Křtiny 72, 679 05 Křtiny
Telefon:+420 731 603 488, +420 739 183 727
Email:pmkrtiny@gmail.com
WWW:http://www.pmkrtiny.cz
GPS:49°17'49,002"N, 16°44'35,695"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Farní kostel Jména Panny Marie patří díky své architektuře a vnitřní výzdobě k nejcennějším památkám barokního slohu na Moravě. V jeho středu je monumentální oltář s kamennou sochou Panny Marie. Po celý rok přicházejí do chrámu poutníci. Nejvíce jich je však o mariánských svátcích, kdy se konají proslulé křtinské poutě. Součástí poutního chrámu je i nevelký ambit (krytá okružní chodba) s rajským dvorkem uprostřed. V ambitu je krásná barokní kaple nesoucí jméno sv. Anny. Zdi ambitu i kaple jsou ozdobeny množstvím obrazů. Jde o votivní obrazy malířů-amatérů, ze kterých na první pohled vyzařuje upřímná zbožnost a úcta k Panně Marii Křtinské.

HISTORIE

Půvabné Křtinské údolí bylo již na samém počátku 13. století vyhledáno premonstráty z opatství v Zábrdovicích u Brna, kteří zde vybudovali kostel a malý klášter. Současný chrám, ke kterému každoročně míří tisíce poutníků, pochází z mnohem pozdější doby, z 18. století. Roku 1728 byl položen základní kámen k velmi rozlehlé a nápadné stavbě, která vznikala podle projektu stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla.

ZAJÍMAVOSTI

Panna Marie Křtinská, jak praví pověst, byla nalezena za silné bouře v nedalekém lesíku. Okamžitě byla přenesena do tehdejšího kostela a tam umístěna na bočním oltáři. Na místě nálezu sochy pak lidé postavili památný sloup s mariánským obrázkem. Panna Maria jim to prý nikdy nezapomněla. Vyhověla proto i jejich prosbám v období po skončení třicetileté války. Tehdy začala v Brně řádit morová rána a věřící utíkali pro pomoc na posvátná místa. Mor ustal teprve po prosbách v Křtinském kostele a socha Panny Marie byla proto z vděčnosti přemístěna na hlavní oltář.

Ambity chrámu v sobě ukrývají i jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě o 33 zvonech. Zvonohra hraje pravidelně dvakrát týdně.

V podzemí kostela se nachází rozsáhlá kostnice, obsahující kromě pozůstatků stovek středověkých křtinských obyvatel i několik lebek vyzdobených záhadnými ornamenty, jejichž význam se dodnes nepodařilo objasnit. Kostnici je možno shlédnout po domluvě s farním úřadem.

OTEVÍRACÍ DOBA

Kostel je otevřen denně od 07:00 do 17:30, v letním období (od července do srpna) do 19:00 hod.
Přístup je možný bočním vchodem celoročně přes ambity, hlavní vchod otevřen pouze v době mší.
Poutní období začíná vždy po slavnosti Nanebevstoupení Páně (proměnlivé datum, většinou v květnu) a končí třetí nedělí v říjnu (včetně). Lidé zde putují již od začátku 13. století.

PROHLÍDKA

Komentované prohlídky kostela a kostnice lze dojednat předem telefonicky nebo emailem.

DOSTUPNOST

Tento kompex spolu s farními budovami a zámkem se nachází uprostřed malé vesnice Křtiny, která leží cca 20 km severovýchodně od Brna. Tato oblast bývá také nazývána Branou do Moravského krasu, který se rozprostírá severně odtud.

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 11 km JV od Blanska
  • Pěšky: křižovatka turistických tras z širokého okolí, propojení s CHKO Moravský kras
  • Na kole: cyklotrasa 5081

Zdroj informací: www.krtiny.cz