BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ

Negarantovaná informace
Adresa:Klášterní 1, 550 01 Broumov
Telefon:+420 491 522 171
Mobil:+420 724 210 335
Email:klaster@broumovsko.cz
WWW:http://www.klasterbroumov.cz
GPS:50°35'11,100"N, 16°20'2,280"E
Odpovědná osoba:Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Správa a ochrana majetku byla zabezpečována z broumovské pevnosti, která byla k tomuto účelu zbudována.

HISTORIE

Příchod benediktínů záčíná rokem 1213, kdy území Broumovska daroval král Přemysl Otakar I. benediktínskému řádu. V roce 1258 předal pražský biskup Jan III. faru v Broumově břevnovskému opatovi. Na místě původní vypálené tvrze vznikl klášter spolu s gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu. Představeným kláštera se stal probošt, podřízený břevnovskému klášteru. Odtud se datují složité a proměnlivé styky mezi broumovským a břevnovským opatstvím. Opat postupně nesl titul opata břevnovského, opata břevnovského v Broumově a také opata břevnovsko-broumovského.
Součástí klášterních statků byl též pivovar založený roku 1348.
Během husitských válek byl klášter roku 1420 vypálen husity a několik řeholníků bylo při tom upáleno.

Koncem 16. století dochází v Broumově k úpadku řeholního života v důsledku sílícího reformního hnutí.
Počátkem 17. století se opat Wolfgang Selender z Prošovic dostal do ostrého sporu s broumovskými protestanty. Tento akt společně s pobořením kostela v obci Hrob na panství pražského arcibiskupa, měl být údajně jednou ze záminek pro rozpoutání první fáze „třicetileté války", tzv. „války české".
Následovala léta rozkvětu. Za opatů Tomáše Sartoria (1663-1700) a Otmara Daniela Zinkeho (1700-1738) byl původně gotický kostel sv. Vojtěcha, který je součástí komplexu benediktinského kláštera, přestavěn v barokním slohu.

Kostel byl založen zároveň s klášterem roku 1322 a zasvěcen roku 1359 sv. Vojtěchovi. Ihned po výstavbě měl 12 oltářů. Byl celý opevněn spolu s hradem (v něm sídlilo i probošství). Opevnění se skládalo z příkopů a hradebních zdí se střílnami a cimbuřími. Příkopy byly na severní straně tvořeny přirozeným prostředím, na jihu a na západě uměle. Na východě terén tvořil příkrý vrch, proto zde byly vybudovány pouze hradby. Vstup do hradu byl od města, na západní straně, opevněn dvojí hradbou a přes příkop k němu vedl zvedací most.

Objekty podlehly několikrát požárům. Roku 1664 se při požáru zřítila velká věž na západní straně kostela, tzv. „červená", a probortila klenbu až do poloviny kostela. Opravy trvaly deset let (1665 - 1675), celý hrad byl přestavěn a kostelní věž byla zvýšena, opatřena hodinami a dvěma lucernami, krytými cibulovitými báněmi. R. 1684 založili francouzští paliči požár – zničil všechny klášterní střechy a věže včetně zvonů a hodin, veškerá okna a také klenbu kostela, která se zřítila a strhla s sebou i několik sloupů.

Nový kostel na původních obvodních zdech navrhl a vystavěl na žádost opata Tomáše Sartoria pražský stavitel Martin Allio. Stavba probíhala v letech 1685 – 1694. Polírem byl Alliův bratr Jan Křtitel. Štukovou výzdobu prováděli Antonín a Tomáš Soldátiové, malíř Jan Hausdorf, fresky na klenbách Jan Jakub Steevens ze Steinfelsu.

Ze starého kostela zůstaly zachovány hlavní zdi kněžiště s opěráky. Okna v kněžišti byla zhotovena nová barokní a celý vnitřní prostor byl renovován.

ZAJÍMAVOSTI

 • Součástí původních cenných předmětů kláštera byl mezi jinými například i ohromný rukopis bible, tzv. „CODEX GIGAS", jež se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku.
 • V roce 1999 byla v opatském kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže za zlaceným štukovým věncem s nápisem SANCTA SINDON v dřevěné schránce nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. Tato kopije je jednou ze čtyřiceti kopií Turínského plátna, je jednou z nezdařilejších
  a jedinou ve střední Evropě.
 • V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku, tzv. Vamberské mumie.
 • V kostele sv. Vojtěcha v broumovském klášteře se nachází celkem asi 10 relikviářů, tedy schránek, které obsahují část z ostatků světce. Nejvzácnější mezi nimi je relikviář sv. Prokopa, obsahující ostatky sv. Prokopa, zakladatele Sázavského kláštera.
 • Relikviář sv. kříže – ostatky kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Zajímavostí relikviáře je kapsulka obsahující – podle starobylého seznamu relikvií – vlasy Panny Marie.
 • Broumovské madony - sošky umístěné v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Nejvzácnější z nich je "Panna Marie Divotvůrkyně“, která v minulosti dvakrát ochránila klášter před nebezpečím.
 • Freska "Klanění tří králů" - původní gotická freska z období 14.století.

Od roku 1980 sídlí v 1. patře opatského křídla kláštera Muzeum Broumovska.

OTEVÍRACÍ DOBA

Klášter otevřen celoročně každý den, prohlídky každou celou hodinu.
ŘÍJEN- BŘEZEN: 9.00 - 16.00 (17.00), poslední prohlídka v 15.00 hod., o víkendech 16.00 hod.
DUBEN - ZÁŘÍ: 9.00 - 17.00, poslední prohlídka v 16.00 hod.

PROHLÍDKY

 • Zaostřeno na baroko - refektář v klášterní jídelně s kopií Turínského plátna, knihovna, kostel sv. Vojtěcha.
 • Život v klášteře - seznámení s každodenním životem mnichů.
 • Klášterem od sklepa po půdu - speciální prohlídka míst, která jsou běžně nepřístupná.
 • Klášterem od sklepa po muzeum - speciální prohlídka historické části kláštera, opatské galerie, pokladů z depozitářů, opatské rezidence s expozicí o historii Broumova a Broumovska.
 • Baroko nejen naoko - dětská tvořivá prohlídka.
 • Vamberecké mumie - dočasně uzavřeno.
 • Noční hrané prohlídky, noční prohlídky.
 • Hřbitovní kostelík Panny Marie
  - jedna z nejstarších celodřevěných památek ve střední Evropě (v hlavní sezoně).

VSTUPNÉ

 • Dospělí 190 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Děti 6-15 let 110 Kč
 • Studenti 15-26 let, ZTP 110 Kč
 • Senioři 160 Kč
 • Rodinné vstupné (2+3) 420 Kč
 • Skupinové vstupné sleva 10%

 • Úplný ceník

SLUŽBY

 • Občerstvení v kavárně Café Dientzenhofer.
 • Ubytování v rekonstruovaných mnišských celách. Dvou a čtyřlůžkové pokoje.
 • Ubytování v turistické noclehárně, tel. +420 702 057 396, +420 725 518 138.

DOSTUPNOST

 • Vzdálenost na Mírové náměstí v Broumově, cca 50 m
 • Vlakem: vlaková stanice Broumov, 480 m
 • Autobusem: autobusová zastávka u Městského úřadu 100 m, autobusové nádraží 460 m
 • Pěšky: po žluté nebo modré TZ
 • Na kole: nejbližší cyklostezka č. 4020
 • Autem: parkování na náměstí v Broumově

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.klasterbroumov.cz