KOSTEL SV. BARBORY V ADAMOVĚ

Negarantovaná informace
Místo:Adamov
Telefon:+420 516 418 633
WWW:http://www.katol-farnost.bk.cz
GPS:49°18'2,837"N, 16°39'16,995"E
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Byl zbudován r. 1854 knížetem Aloisem Lichtensteinem. Jedná se o novogotický kostel s pozoruhodným tzv. Světelským oltářem, který je uměleckým unikátem. Pochází z chrámu cisterciáckého opatství ve Zwettlu v Dolním Rakousku. Jedná se o střední část křídlového oltáře, kde rozsáhlý soubor figurálních plastik ve třech řadách nad sebou s náročnými architektonickými detaily představuje výjev Nanebezvetí Panny Marie.

Zajímavosti
Návštěvníci, kteří budou mít zájem o prohlídku kostela sv. Barbory v Adamově se mohou domlouvat s Mgr. Jiřím Kaňou Farní úřad Blansko tel. 516418633. Další informace na stránkách www.katol-farnost.bk.cz

Vstupné