KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALENY V LÁZNÍCH BOHDANEČ

Negarantovaná informace
Adresa:Masarykovo nám. 44, 533 41 Lázně Bohdaneč
Telefon:+420 731 107 292
Email:farnostlaznebohdanec@seznam.cz
WWW:http://www.bihk.cz/dieceze/lazne-bohdanec/; http://www.farnostlaznebohdanec.cz/
GPS:50°4'34,650"N, 15°40'47,258"E
Odpovědná osoba:Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Kostel sv. Maří Magdalény postavil počátkem 18. století stavitel František Jedlička podle návrhu architekta Tomáše Haffeneckera z Prahy. Kostel i jeho interiéry jsou barokní. Vzácnou součástí kostela jsou sochy od řezbáře Ignáce Rohrbacha. Do roku 1907 byly v kostele varhany, které jsou jednou třetinou varhan zrušeného kostela v Sedlci u Kutné hory. Druhá třetina varhan je v Přelouči a o třetí třetině se dodnes neví. Dnešní varhany byly koupeny v roce 1907 a roku 1994 byly restaurovány.

Věž kostela měla kdysi kromě hodin i orloj, který byl dílem Abrahama Chrudimského z roku 1646. Dnes uvnitř věže bije 5 zvonů. Podle pověsti se při slévání velkého zvonu v roce 1603 přiblížilo několik jeptišek a naházely do formy dukáty, aby „zvon též zlatem zněl ke cti a slávě Boží“. Zajímavostí je, že ve střeše věže je vidět komín od pece ve věžní světnici.

PŘÍSTUPNOST

Kostel je přístupný v době bohoslužeb. Konání bohoslužeb najdete na www odkazech.
Úterý 16.15 hod.
Středa 16.15 hod.
Pátek 16.15 hod.
Sobota 16.15 hod.
Neděle 8.00 hod.

ZDROJ INFORMACÍ: www.farnostlaznebohdanec.cz